1. Home
  2. Video
  3. Altu jalal tu bolna to faltu Gima ashi Faisu Sagar goswami best musically tiktok videos

Altu jalal tu bolna to faltu Gima ashi Faisu Sagar goswami best musically tiktok videos

Altu jalal tu bolna to faltu Gima ashi Faisu Sagar goswami best musically tiktok videos

Uploader: Pooja Kumari

Duration: 1:14

Date: April 10, 2019

Altu Jalal tu bolna to faltu
#altujalaltobolnafaltu

Altu Jalal to bolna faltu
#altujalaltobolnatofaltu
Gima ashi Altu tu Jalal to bolna faltu
Me Faisu altu Jalal to bolna to faltu

Mr Faisu Manjul Awez Jannat team 07 and other Tik Tok Stars Trending Video Competition !!

Musically Tik Tok Comedi
Musically TikTok Acting Wars

Musically Tik Tok Funny Jokes
Musically Tik Tok Dance

Musically Tik Tok Double Meaning
Musically Tik Tok 1 Million Audition Winner
Musically Tik Tok Dr Mashoor Gulati
Musically Tik Tok The Kapil Sharma show

Musically Tik Tok Rinku Devi
Dr gulati aka Rinki Bhabhi
Kapil Sharma Show
Musically Tik tok India
Manjul Khattar
Aashika Bhatia
Avneet Kaur
Awez Darbar
Jannat Zubair
Faisal Sheikh 07 team
Amit Bhadana
BB ki Vines
Gaurav Chaudhary
Aashish chanchalani
Sandeep Maheshari
Sagar Goswami
Gima
Gutkha Bhai
Rohit

#Musicallytiktokvideo
#Musicallynewvidro
#Musicallysuperstars
Musicallygimakashi
#musicallynewvideo
#musicallydoubletiktokvideo

music-logo